ความรู้เกียวกับเอชไอวี เอดส์

เปิดใจสาวติดเชื้อ HIV สารภาพไม่บอกเพราะอาย ด้านแพทย์เผย โรคนี้อยู่ร่วมกับสังคมได้

จากกรณีของผู้ชายคนหน

ความรู้เกียวกับเอชไอวี เอดส์

กรมควบคุมโรค สร้างความเข้าใจ “HIV” ตรวจฟรี รู้เร็ว รักษาเร็ว ป้องกันได้

“หมออัษฎางค์” โฆษกกร

ซิฟิลิส โรคซิฟิลิส ตรวจซิฟิลิส รักษาซิฟิลิส ฉีดซิฟิลิส ยาซิฟิลิส อาการซิฟิลิส
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ซิฟิลิส ยังพุ่ง 5 เท่า!ในกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่นิยมใช้ถุงยางอนามัย

ณ อาคารเรียนรู้และปฏ