กรมควบคุมโรค สร้างความเข้าใจ “HIV” ตรวจฟรี รู้เร็ว รักษาเร็ว ป้องกันได้

“หมออัษฎางค์” โฆษกกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์สร้างความเข้าใจเรื่อง “HIV” ตามแนวคิด “เอชไอวี ตรวจฟรี รู้เร็ว รักษาเร็ว ป้องกันได้”

วันที่ 21 มิถุนายน 2563 นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค เปิดเผยถึงกรณีข่าวชายอายุ 28 ปี ที่ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) แล้วไปมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นรวม 30 คน ทำให้ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับชายคนดังกล่าว เกิดความกังวลว่าอาจจะติดเชื้อเอชไอวีไปด้วยนั้น กรมควบคุมโรคขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการรู้สถานะการติดเชื้อของตนเอง เพื่อการดูแลสุขภาพและวางแผนการดำเนินชีวิต ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีสำหรับตัวเอง คู่ และครอบครัว

นายแพทย์อัษฎางค์ กล่าวต่อไปว่า การรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องนี้ใช้แนวคิด “New Normal – New HIV Testing : เอชไอวี ตรวจฟรี รู้เร็ว รักษาเร็ว ป้องกันได้” มีดังนี้

เอชไอวี ป้องกันได้

  • หากพบว่าติดเชื้อเอชไอวี จะได้รับบริการปรึกษาโดยความสมัครใจและเป็นความลับ การรักษาด้วยยาต้านไวรัสโดยเร็ว รวมทั้งบริการดูแลสุขภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อแก่คู่ และการชวนคู่มาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี เป็นต้น และหากพบว่าไม่ติดเชื้อเอชไอวี จะได้รับบริการปรึกษาเพื่อป้องกันให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ และมีทางเลือกอื่น เช่น การใช้ยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี การใช้ยาป้องกันหลังการสัมผัสเชื้อเอชไอวี ไม่ควรใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน เป็นต้น  

เอชไอวี รักษาเร็ว

  • เมื่อตรวจพบการติดเชื้อเอชไอวี การเข้าสู่กระบวนการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเร็ว ทำให้ไม่มีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนและมีสุขภาพดี โดยการกินยาอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ จนสามารถกดปริมาณไวรัสในกระแสเลือดลงต่ำกว่า 1,000 copies ต่อซีซีของเลือด ซึ่งผู้ที่อยู่ในภาวะดังกล่าวจะไม่ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีผ่านทางเพศสัมพันธ์ หรือ Untransmittable ช่วยลดโอกาสถ่ายทอดเชื้อไปสู่คู่และผู้อื่น

เอชไอวี ตรวจฟรี รู้เร็ว

  • การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีแบบรู้ผลในวันเดียว สำหรับคนไทยทุกคนที่มีบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และครอบคลุมทุกกลุ่มวัย รวมไปถึงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถเข้ารับบริการตรวจเชื้อเอชไอวีได้โดยความสมัครใจ ตรวจฟรี ปีละ 2 ครั้ง ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่งที่ให้บริการภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ควรตรวจหลังจากมีพฤติกรรมเสี่ยงประมาณ 1 เดือน เพื่อให้ผลการตรวจที่แม่นยำ

ทั้งนี้ นายแพทย์อัษฎางค์ ยังกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า เนื่องในวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT Day) 1 กรกฎาคม นี้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวนประชาชน หน่วยงาน และองค์กรทุกภาคส่วน ร่วมกันรณรงค์ตามแนวคิด “New Normal – New HIV Testing : เอชไอวี ตรวจฟรี รู้เร็ว รักษาเร็ว ป้องกันได้” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการรู้สถานะการติดเชื้อของตนเองได้เร็วขึ้น พร้อมที่จะดูแลสุขภาพและวางแผนการดูแลชีวิตต่อไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

ขอบคุณข้อมูลจาก :: thairath

You Might Also Like