นักวิทยาศาสตร์พบเซลล์สวิตช์ อาจนำไปสู่การรักษาเอชไอวีให้หายขาด

การรักษาเอชไอวี ยาต้านไวรัส ยาต้านเอดส์ ยาต้านเอชไอวี ยารักษาเอดส์ U=U ไม่เจอไม่แพร่ ราคายาต้าน ซื้อยาต้าน เอดส์ เอชไอวี

จากการทดลองในห้องปฏิบัติ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานดิเอโกพบ “เซลล์สวิตช์” ที่สามารถบังคับให้ปิดเพื่อทำลายเชื้อไวรัสเอชไอวีที่แอบแฝงตัวอยู่ในเซลล์ นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า พวกเขาสามารถใช้เซลล์สวิตช์นี้ เป็นเป้าหมายที่มีศักยภาพในการรักษาโรคเอชไอวีได้ในอนาคต

การรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ปัจจุบันผู้ติดเชื้อเอชไอวีจะได้รับการรักษาไปตลอดชีวิต เพื่อรักษาระดับเชื้อไวรัสไม่ให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นการรักษาด้วยยาต้านไวรัสหลายชนิดรวมกันที่ตัวยาจะไปทำให้เชื้อไวรัสไม่เพิ่มจำนวนมากขึ้น แต่นั้นไม่ได้เป็นการรักษาแบบหายขาด ไวรัสเอชไอวีส่วนหนึ่งยังคงสามารถแอบแฝงอยู่เฉย ๆ ในเซลล์ที่มันเข้าไปติดเชื้อของผู้ป่วย และพร้อมที่จะเริ่มเพิ่มทวีคูณอีกครั้งหากการรักษาหยุดลง

การค้นหาวิธีการที่จะกำจัดเชื้อไวรัสเอชไอวีที่แอบแฝงอยู่เฉย ๆ นั้นเป็นเป้าหมายสูงสุดของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก การวิจัยของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานดิเอโกในครั้งนี้ ได้ให้ความหวังใหม่ในการรักษาเอชไอวีได้หายขาดอย่างสมบูรณ์

นักวิจัยพบว่าโมเลกุล(ยีน) ของอาร์เอ็นเอหนึ่ง ดูเหมือนว่าจะเพิ่มขึ้นในผู้ที่ติดที่เชื้อเอชไอวี และจากการทดสอบในเซลล์เพาะเลี้ยง แสดงให้เห็นว่าเมื่อทำการปิดการทำงานของเซลล์นั้นหรือกำจัดเซลล์นั้นออกไป เชื้อเอชไอวี จะไม่กลับมาหลังจากหยุดให้ยาต้านไวรัส

การดัดแปลงพันธุกรรม

พันธุกรรมยีน RNA เชื้อเอชไอวี เซลล์ไมโครเกลีย HIV เอดส์ ยาต้านไวรัสเอชไอวี การรักษาเอชไอวี โรคเอดส์ ยารักษาเอดส์

ยีนที่นักวิจัยพบรู้จักกันในชื่อ lncRNA (a long non-coding RNA) ซึ่งเป็นยีนที่ไม่ได้มีหน้าที่ในการให้รหัสสำหรับการสร้างโปรตีนของเซลล์ แต่ยีนนั้นจะช่วยควบคุมการเปิดและปิดการทำงานของยีนในเซลล์หนึ่งแทน ทีมผู้วิจัยได้ตั้งชื่อเรียกยีนนั้นว่า HEAL หรือ HIV-1 Enhanced LncRNA ที่น่าสนใจคือยีน HEAL ดูเหมือนจะเพิ่งปรากฏขึ้นเมื่อไม่นานมานี้และทำหน้าที่ควบคุมการทำสำเนาตัวเองของเชื่อเอชไอวีในเซลล์ภูมิคุ้มกันที่มันเข้าไปติดเชื้อ

การดัดแปลงพันธุกรรมยีน RNA ดังกล่าวจะสามารถป้องกันเชื้อเอชไอวีไม่ให้แบ่งตัวเพิ่มจำนวนในทีเซลล์และในเซลล์ไมโครเกลีย (microglia) ได้ถึงแม้ว่าจะหยุดการรักษาด้วยยาต้านไวรัสไปแล้วก็ตาม การค้นพบเป็นแนวทางในวิจัยเพื่อค้นหาการรักษาโรคเอชไอวีให้หายขาดได้อย่างมีศักยภาพ

อ่านข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

✔ พบผู้ติดเชื้อเอชไอวีหายเป็นคนที่ 2 ของโลกด้วยวิธีปลูกถ่ายสเต็มเซลล์
✔ ทีมนักวิทยาศาสตร์ค้นพบเชื้อ HIV สายพันธุ์ใหม่เป็นครั้งแรกรอบเกือบ 20 ปี

การทดลองเซลล์ภูมิคุ้มกัน

ในการทดลองครั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดลองเซลล์ภูมิคุ้มกันของมนุษย์ที่แยกออกมาในห้องแล็บ นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดลองทั้งการปิดการทำของยีน HEAL และลบยีนออกไปโดยใช้เครื่องมือแก้ไขยีนที่เรียกว่า ครีสเปอร์เคส 9 (CRISPR-Cas9) ทั้งสองการทดลองเชื้อไวรัสจะหายไปอย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามการทดลองยังคงเป็นการทดลองในห้องปฏิบัติการและการทดลองกับสัตว์ ยังคงมีการทำงานอีกมากเพื่อนำการรักษาไปสู่การรักษาในมนุษย์ได้จริง ผลการทดลองในครั้งนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร mBio

ขอบคุณข่าวจาก: drkrok ดอทคอม

You Might Also Like