จี้! สตช.ยกเลิก กฎเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ HIV ห้ามรับราชการ

เอชไอวี ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ ไวรัสเอชไอวี HIV องค์กรเอดส์

องค์กรด้านเอดส์ จี้! สำนักงานตำรวจแห่งชาติยกเลิก กฎ ก.ตร. (ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ) ที่เลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HIV)ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)

การเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเอดส์

องค์กรด้านเอดส์นำโดยนายนิมิตร์ เทียนอุดม ประธานคณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์(กพอ.) นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และนางสาวสุภัทรา นาคะผิว ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ร่วมกันแถลงข่าวในกิจกรรมการเสนวนาสาธารณะ การเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเอดส์ กรณีศึกษา กฎ ก.ตร. โดยเรียกร้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยกเลิก กฎ ก.ตร.ที่เลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)

รูปภาพจาก : มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

ทั้งนี้ “สืบเนื่องจากมีกรณีร้องเรียนไปที่ กสม.ว่าเป็นผู้ใช้สิทธิทายาทตำรวจสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการตำรวจ ผ่านทุกอย่าง แต่ไม่ได้รับการบรรจุเพราะว่าตรวจสุขภาพแล้วพบติดเชื้อเอชไอวี โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติอ้างว่า กฎ ก.ตร. ปี 2548 ระบุคุณสมบัติต้องห้ามรับราชการตำรวจต้องไม่เป็นโรคเอดส์ ซึ่งต่อมามีการระบุเพิ่มเติมว่าไม่ติดเชื้อเอชไอวีด้วย ทั้งที่ก่อนหน้านี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ออกรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ 413/2562 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 มีมติว่ากรณีนี้เป็นการละเมิดสิทธิมนุษย์ชนและเป็นการเลือกปฏิบัติ” ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์กล่าว

ผู้ติดเชื้อ HIV ไม่กระทบต่อการทำงาน

ขณะที่ นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทยกล่าวว่า “สถานการณ์โลกรวมถึงในประเทศไทยเปลี่ยนไปแล้ว ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ ได้รับการดูแลรักษา สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับคนอื่นได้ แต่กฎ ก.ตร. ยังไม่ยอมเปลี่ยน ซึ่งไม่มีเหตุผลเลยที่การรับราชการตำรวจจะต้องเอาเรื่องนี้มาเป็นเกณฑ์ จริงๆแล้วปัจจุบันมีข้าราชตำรวจที่เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี และยังที่ทำงานอยู่ในระบบ ก็ไม่ได้ถูกให้ออกจากราชการ นี่เป็นเรื่องน่าชื่นชม แต่ในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง และความก้าวหน้าทางอาชีพสิ่งนี้ยังคงเป็นคำถามใหญ่ว่า เขาได้รับอย่างเท่าเทียมกับคนอื่นหรือไม่ ดังนั้นข้อเท็จจริงเหล่านี้พิสูจน์ได้ว่าการติดเชื้อเอชไอวีไม่ส่งกระทบต่อการทำงาน”

ด้านนายแพทย์ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กระทรงสาธารณสุขได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในช่วงเสวนาช่วงเช้าว่า “ในทางการแพทย์ถ้าจะให้ดี ควรเอาเกณฑ์ข้อที่ไม่รับผู้มีสถานะติดเชื้อเอชไอวีเข้ารับราชการตำรวจออกหรือบังคับให้ตรวจเอชไอวีออก แล้วมุ่งเน้นที่การประเมินศักยภาพ ความสามารถ เพื่อโอกาสในการเข้าถึงการทำงานที่เท่าเทียมกัน”

ภายหลังจากเสร็จสิ้นจากการเสวนาวิชาการ ผู้แทนองค์กรด้านเอดส์ทั้ง 3 หน่วยงาน พร้อมด้วยประชาชนกว่า 30 คน ได้เดินทางไปยื่นหนังที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อขอให้ยกเลิก กฎ ก.ตร. ที่เลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ดังกล่าวด้วย

อ่านบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณข่าวและภาพข่าวจาก : นสพ.บ้านเมือง

You Might Also Like