การรักษาเอชไอวี เอดส์

ทั่วโลกร่วมยินดี ยาฉีดคาโบทิกราเวียร์ช่วยป้องกันเอชไอวี ได้ผลดีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย และสาวประเภทสอง

ผลวิจัยพบ ยาฉีดป้องก