ยาเพร็พ PrEP

ผลวิจัยชัด! ยาฉีดคาโบทิกราเวียร์ ใช้เป็นยา PrEP ป้องกันเอชไอวีได้ผลดีกว่ายากิน

กรมควบคุมโรค เผยผลวิ