ความรู้เกียวกับเอชไอวี เอดส์

เปิดใจสาวติดเชื้อ HIV สารภาพไม่บอกเพราะอาย ด้านแพทย์เผย โรคนี้อยู่ร่วมกับสังคมได้

จากกรณีของผู้ชายคนหน